FANDOM


This is a list of Pretty Cure Mix! episodes by Cure Lucky.

List of 'Episodes'

Episode # Title Villain Soul Crystal Air Date
1 Atarashī Seikatsu ni Isoide!.. E? Nani ga Watashi o Gensoku Shite iru?
新しい生活に急いで!..え?何が私を減速している?
"Hurrying to The New Life!.. Huh? What's Slowing Me?"
Luki
2 Issho ni Tatakau? Nashi Ikenai Koto!
一緒に戦う?なしいけないこと!
"Fight Together? No-No-No!"
Luki
3 Homura to Kazurō. Karera wa hontōni futagodesu ka?
ほむらと和朗。彼らは本当に双子ですか?
"Homura and Kazuro. Are they really twins?"
Luki
4 Nan-nani? Homura wa, Haruka no senseidesu!
何-何?ほむらは、はるかさんの先生です!
"What-what? Homura is Haruka's teacher?!"
Luki
5 Homura tai Amami! Zunō no tatakai!
ほむら対奄美!頭脳の戦い!
"Homura vs. Amami! Battle of the Brains!"
Luki
6 Benkyō, tataka~tsu, benkyō, tataka~tsu... Watashi wa, BASUTO suru tsumorida!
勉強、戦っ、勉強、戦っ...私は、バーストするつもりだ!!!
"Studying, fighting, studying, fighting... I'm going to BURST!!!"
Luki
7 Dai san no Kyua? Masa no no furu, Kyua Fantasutikku!
第三のキュア?正ののフル、キュアファンタスティック!
"Third Cure? Full of positive, Cure Fantastic!"
Luki
8 Momoko wa watashitachi no kurasu to shiriai ni sa remasu ka?
桃子は私たちのクラスと知り合いにされますか?
"Momoko gets acquainted with our class?"
Luki
9 Tomodachi ni narou! Naze 2-ri wa totemo yūkō-tekidenai nodesu ka?
友達になろう!なぜ2人はとても友好的でないのですか?
"Let's be friends! Why are those two so unfriendly?"
Luki
10 Momoko no yūjin wa amarini mo Purikyuadesu ka? Kyua Bīmu ga tanjō!
桃子の友人はあまりにもプリキュアですか?キュアビームが誕生!
"Momoko's Friend is a Cure too? Cure Beam is Born!"
Luki
11 Ikou! Min'na no Tame no Burēshingu Supōti Dei!
行こう!みんなのためのブレーシングスポーティデイ!
"Let's go! Bracing Sporty Day for Everyone! "
Luki
12 Chīsana On'nanoko kara Hāmonī Rando no Ohanashi
小さな女の子からハーモニーランドのお話
"The Story About a Small Girl from Harmony Land"
Luki
13 '

"Momoko and Hikari are in a big trouble! I can't transform without Haruka!?"
Luki
14 '

"It's enough! Hikari does not want to be a Pretty Cure anymore?"
Luki
15 '

"Another villain!? That was only a beginning..."
Kilu
16 Nani ga Waru Gaki? Hāmonī Rando no Hime no Gaikan
何が悪ガキ?ハーモニーランドの姫の外観
"What a Brat!? Appearence of The Harmony Land's Princess"
Kilu
17 Chenji Poddo ga Kowarete iru? Purikyua no Atarashī Chikara!
チェンジポッドが壊れている?プリキュアの新しい力!
"Change Pod is Broken!? New Powers of Pretty Cure!"
Kilu
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49